De Commissies

Verenigingscommissie

De Kascommissie onderzoekt namens de Algemene Ledenvergadering de rekening en verantwoording van het Bestuur over het laatst afgelopen boekjaar en brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Een positief advies strekt tot décharge van het Bestuur inzake het gevoerde financiële beleid.

Verenigingscommissie

De Commissie van Beroep heeft de taak beslissingen te nemen op beroepen tegen beslissingen van het Bestuur personen of teams betreffende. De beslissingen van de Commissie zijn bindend. Tegen de beslissingen van de Commissie staat geen verder beroep open.

Huidige samenstelling Commissie van Beroep:

 • Mr Niek Broeyer
 • Mr Arjan Heere
 • Mr Paul Rijnveld
 • Mr Roland Wigman
 • Mr Michiel van Aardenne (secr.)

Bestuurscommissie

Het Bestuur heeft aan de Sanctiecommissie Doping het sanctiebeleid bij dopinggevallen gedelegeerd.

 • Mr Michiel van Aardenne                                           
 • Mr Ben Heijmeijer                                                          
 • Drs Andrew Thomson, arts   

Verenigingscommissie

In dopingzaken betreffende (begeleidend personeel van) Sporters die zijn opgenomen in de Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles van de FIBT of de FIL kan bij de Beroepscommissie Doping beroep worden aangetekend.

Huidige samenstelling Beroepscommissie Doping:

 • Mr Aram van Bunge
 • Prof. dr Pancras Hogendoorn, arts
 • Mr Rufus Oliemans

drs A.S. Thomson, arts
Mobiel: 06 – 547 34 159
E-mail: bobsleighdoc@gmail.com

Atletencommissie

 

De atletencommissie (AC) is de onafhankelijke commissie voor BSBN atleten. De atletencommissie bestaat uit minimaal 3 atleten.
Het hoofddoel van de atletencommissie is het verzorgen van het contact en het bemiddelen tussen atleten en de BSBN, medische staf, bondscoaches, sponsoren, FIL, IBSF, NOC*NSF en iedereen die zich op zijn manier inzet voor de sleesporten. Leden uit de atletencommissie worden (her)benoemd voor een periode van twee jaar tijdens de ALV.

Neem contact op met de atletencommissie bij vragen of ideeën ter verbetering van het topsportprogramma.

 • Kimberley Bos (Per 29-12-2016)
 • Ivo de Bruin (Per 21-12-2017)
 • Janko Franjic (Per 21-12-2017)
 • Karlien Sleper (Per 01-06-2019)

Contact via: atletencommissie@bsbn.nl