DeBSBN

Wat is de  BSBN?

De Bob en Slee Bond Nederland stelt zich, als enig overkoepelend orgaan, ten doel, het bevorderen en bemoedigen van de Bobslee-, Rodel- en Skeletonsport, opdat de leden voornoemde sporten kunnen bevorderen respectievelijk beoefenen.

Op 7 april 1978 wordt de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) (www.bsbn.nl)  opgericht door Henrichs en de Lorenzo. Henrichs wordt voorzitter en de Lorenzo vice-voorzitter. De BSBN word lid van de internationale federaties  FIBT en de FIL en  van het Nederlands Olympisch Comité (www.sport.nl).