Wat kun je melden?

Alles kan en mag gemeld worden als het door de melder als belangrijk wordt ervaren. Dit houdt niet in dat iedere melding een groot onderzoek vraagt, maar wel dat iedere melding opvolging verdient.

De vertrouwenspersoon van de bond is:

Drs A.S. Thomson, arts

Mobiel: 06 -547 34 159

E-mail:bobsleighdoc@gmail.com

Anonieme melding doen? Maak gebruik van het speak up systeem van het centrum veilige sport Nederland via 0800 0222931of digitaal via deze link.