De BSBN kent diverse Commissies:

  • Atletencommissie
  • Beroepscommissie doping
  • Commissie van beroep
  • Kascommissie
  • Sanctiecommissie

Atletencommissie

De atletencommissie (AC) is de onafhankelijke commissie voor BSBN atleten. De atletencommissie bestaat uit minimaal 3 atleten.

Het hoofddoel van de atletencommissie is het verzorgen van het contact en het bemiddelen tussen atleten en de BSBN, medische staf, bondscoaches, sponsoren, FIL, IBSF, NOC*NSF en iedereen die zich op zijn manier inzet voor de sleesporten. Leden uit de atletencommissie worden (her)benoemd voor een periode van twee jaar tijdens de ALV.Neem contact op met de atletencommissie bij vragen of ideeën ter verbetering van het topsportprogramma. 

Beroepscommissie doping

Commissie van Beroep

Kascommissie

De Kascommissie onderzoekt namens de Algemene Ledenvergadering de rekening en verantwoording van het Bestuur over het laatst afgelopen boekjaar en brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Een positief advies strekt tot décharge van het Bestuur inzake het gevoerde financiële beleid. De kascommissie wordt jaarlijks door ALV (her)benoemt en bestaat uit minimaal 2 personen. De kascommissie bestaat op dit moment uit:

Sanctiecommissie Doping

Het Bestuur heeft aan de Sanctiecommissie Doping het sanctiebeleid bij dopinggevallen gedelegeerd.