Alsactief sporter in bobslee, skeleton of rodelen krijg je al snel te maken met anti-doping wanneer je deelneemt aan wedstrijden.Hier vind je de linknaar de website van de dopingautoriteit, een zelfstandig bestuursorgaan om dopingvrije sport in Nederland te realiseren. Via de dopingautoriteit kun je ook een online voorlichtingvolgen en meer informatie vinden over het dopingbeleidin Nederland.

Hieronder staat de directe verwijzingnaar:

1. de Dopinglijst

2. de Whereabouts

3. de Dispensatie

Volledigheidshalve staan hierondernog een aantalverwijzingen:

Minderjarigen

Begeleidend personeel

Meldpuntdoping

De dopingregelsde FIL kun je hier vinden.

De dopingregels van de IBSF kun je hier vinden.

De contactpersoon voor anti-doping is Ben Heijmeijer.

Neem in geval van problemen of onduidelijkheden ALTIJD contact met hem op: Heijmeijer@tele2.nl

Neem voor medische vragen, inclusief het gebruik van medicijn (TUE’s) altijd contact op de bondarts, Andrew Thomson, die ook zitting heeft in de Medische Commissie van de FIBT, bobsleighdoc@gmail.com

De Sanctiecommissie Doping van de BSBN bestaat uit:

mr Michiel van Aardene,

voorzittermr Ben Heijmeijer (Vice-voorztter Juridische Zaken BSBN)

drs A.S. Thomson, arts (Bondsarts BSBN)

De Beroepscommissie Doping van de BSBN bestaat uit:

jhr mr Aram van Bungemr Rufus Oliemansprof.

dr Pancras Hogendoorn, arts.